Daluyan: Journal ng Wikang Filipino
ISSN: 2244-6001

Subject 主題:

Social Sciences 社會科學:Linguistics 語言學
Description:
Ang Daluyan: Journal ng Wikang Filipino ay isang refereed journal na inaasahang mailathala dalawang beses kada taon. Ito ay monolingguwal sa Filipino at may layuning paunlarin ang pag-aaral at pananaliksik tungkol sa wika, panitikan at kulturang Filipino at pagyamanin ang diskurso sa iba't ibang disiplina gamit ang wikang Filipino.

南島圖書資訊資料庫
Austronesian Studies E-Resources Gateway